Redakcja

Wydawca: Agencja Dziennikarska „Co i kiedy?”
Adres do korespondencji: ul. Krakowska 46, skrytka pocztowa 384, 45-076 Opole
E-mail: historialokalna@wp.pl

Redaguje zespół historyków:
Bolesław Bezeg – redaktor naczelny,
Wiktor Krzewicki – sekretarz redakcji,
Zbigniew Baldy – sekretarz redakcji wydania lubuskiego
Janusz Baryłowicz,
Jacek Bezeg,
Bogusław Rogowski,
Michał Mańka,
Bartosz Kozina